Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie

Współpraca

Czcionka:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych Libra.             

SPN Libra prowadzi działalność wspierającą na rzecz osób niepełnosprawnych.     

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 20 kwietnia 2006 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000255328 jako Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Libra”. Wśród członków organizacji znaleźli się przede wszystkim pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie, rodzice i opiekunowie uczestników placówki. Głównym celem organizacji jest szeroko rozumiana działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobą psychiczną. Od początku istnienia Stowarzyszenie poprzez swoje inicjatywy stara się wzbogacić ofertę Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie. Jest to możliwe dzięki środkom pozyskanym z różnych źródeł: od prywatnych sponsorów oraz dotacji do realizowanych projektów.

W większości realizowane zadania wiązały się z ułatwieniem dostępu osobom niepełnosprawnym do rekreacji, kultury i sportu poprzez organizację wycieczek, obozów sportowo rekreacyjnych, rajdów rowerowych, imprez sportowych o różnym charakterze a także wyjazdów grupy uczestników na turnusy rehabilitacyjne.

W celu możliwości dodatkowego pozyskania środków na działalność kulturalną, rekreacyjną i sportową pracownicy ŚDS założyli w 2006 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA zrzeszające także chętnych rodziców uczestników oraz pracowników różnych instytucji.

Praca w Stowarzyszeniu jest społeczna. Stara się ono pozyskiwać różnego rodzaju wsparcie (rzeczowe i finansowe) służące realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć z którego korzystają uczestnicy placówki.


Ośrodek współpracuje także z Grupą Nieformalną PERSPEKTYWA :

https://www.facebook.com/pages/PERSPEKTYWA/275171802681419?ref=hl


ŚDS współpracuje również z Wolontariuszami z II L.O. im. Piotra Firleja w Lubartowie, których opiekunem jest Justyna Świderska - Niedobit.

https://www.facebook.com/pages/Wolontariat-II-LO-w-Lubartowie-Anio%C5%82y-z-II-LO/159581434087684?fref=ts  


ŚDS w Lubartowie współpracuje z Lubelskim Forum Środowiskowych Domów Samopomocy. Forum jest organizacją nieformalną, otwartą dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem poziomu i doskonaleniem funkcjonowania oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na terenie województwa lubelskiego, wymianą doświadczeń oraz poszukiwaniem najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie uczestniczy także w Porozumieniu o współpracy partnerskiej na rzecz Ekonomii Społecznej, zawartego w ramach projektu " Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego". Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest  uregulowanie wzajemnych relacji w celu współpracy na rzecz rozwoju lokalnego z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej i aktywnej integracji. Partnerstwo działa na zasadzie grupy partnerskiej, nie jest samodzielną organizacją ani odrębnym podmiotem prawa.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie w celu pełnej realizacji swoich zadań współpracuje z placówkami na terenie miasta i powiatu, które w zakresie swojej działalności zajmują się problematyką osób z zaburzeniami psychicznymi: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie, GOPS i OPS na terenie powiatu a także innymi placówkami i stowarzyszeniami wspierającymi działania na rzecz tych osób ( Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi”). Poza jednostkami pomocy społecznej placówka utrzymuje kontakt z instytucjami, z którymi styczność mają nasi podopieczni ( Urząd Miasta w Lubartowie, Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie, Sąd Rejonowy w Lubartowie, kuratorzy społeczni i sądowi, szkoły na terenie Lubartowa, Biblioteka Publiczna,) . ŚDS współpracuje także z księdzem kapelanem z Jadwinowa w celu zaspokajania potrzeb duchowych i emocjonalnych uczestników placówki.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny