Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

pracownia zaradności życiowej

Anna Wąsik - instruktor kulturalno - oświatowy     

Zajęcia w pracowni prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej.

 

Głównym celem pracowni jest rozwijanie u uczestników zaradności życiowej oraz przygotowanie uczestnika do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie.

Podczas zajęć w pracowni realizowany jest trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym trening umiejętności praktycznych oraz elementy treningu budżetowego. Prowadzone z uczestnikami treningi rozwijają cierpliwość, samodzielność i wytrwałość oraz kształtują cechy pożądane w relacjach społecznych, takie jak współpraca i odpowiedzialność. Zajęcia i treningi prowadzone w pracowni zaradności życiowej wzmacniają poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości.

Uczestnicy zajęć mają możliwość poznania i przygotowania się do wszelkich prac wykonywanych na co dzień w domu. Są to : planowanie i zakup artykułów żywnościowych, zapoznanie się ze sposobami przygotowania prostych i bardziej złożonych dań, nakrywanie do stołów, zmywanie naczyń, sprzątanie, segregacja i wynoszenie śmieci, pranie, prasowanie, szycie itp.

Uczestnicy uczą się także odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne, wyrabiania właściwych postaw i zachowań obywatelskich, aby w sytuacji zagrożenia uczestnicy potrafili samodzielnie wezwać karetkę pogotowia, straż pożarną, policję, inne służby lub sąsiadów. Uczą się również asertywności, zachowania w grupie, załatwiania spraw urzędowych itp.

Podczas zajęć zdobywają praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego życia jak np.: liczenie pieniędzy, rozpoznawania ich nominałów i poznanie wartości pieniądza, korzystanie z dóbr współczesnej techniki,  określania bieżącej daty, przedziałów czasowych, pór roku, dnia, umiejętności posługiwania się kalendarzem, zegarem, zapamiętywania spraw do załatwienia, samodzielne przygotowywanie listy zakupów, samodzielne zakupy, rozpoznawanie produktów przydatnych do spożycia (zwracanie uwagi na cenę, datę przydatności do spożycia, pojemność), orientacja dotycząca cen w sklepach, nabycie umiejętności rozpoznawania i sygnalizowania podstawowych dolegliwości zdrowotnych oraz zapoznawanie się z zasadami zdrowego żywienia. W zakres zajęć wchodzi także rozwijanie orientacji przestrzennej oraz umiejętności poruszania się w najbliższym otoczeniu i załatwiania spraw urzędowych, np. na poczcie, w banku, itp.

Do zadań pracowni należy przygotowanie przedstawień na różne okazje, tak by uczestnicy mogli zaprezentować się w czasie występów w innych placówkach oraz przed bliskimi w czasie okolicznościowych spotkań.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny