Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedura przyjęcia

 

Procedura przyjęcia


 

Nazwa procedury:

Przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do ŚDS w Lubartowie ;

 • zaświadczenia lekarskie:

 - lekarza specjalisty (psychiatry/neurologa)

 - lekarza pierwszego kontaktu ( lekarza rodzinnego);

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

Wymagane dokumenty składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

(Rozp. MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. §7 - Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586).

Opłaty:

Opłata za pobyt w ŚDS Lubartów na podstawie art. 51 b. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami.

Przebieg procedury:

Pracownik socjalny macierzystego ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy i przekazuje dokumentację do PCPR w Lubartowie (ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów).

Po otrzymaniu decyzji kierującej z PCPR, podpisywany jest kontrakt pomiędzy uczestnikiem a dyrektorem ŚDS.

Tryb odwoławczy:

Podany w decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów

Podstawa prawna:

Podany w decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów

Dodatkowe informacje:

O miejsce w placówce mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie powiatu lubartowskiego przewlekle psychicznie chore i niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

 

Formularze:

Wzór wniosku o skierowanie do ośrodka wsparcia
Wzór zaświadczenia lekarskiego (wypełnia lekarz specjalista psychiatra/neurolog)
Wzór zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu

 

Dodatkowych informacji udziela nasz pracownik socjalny:

Pani Dorota Oniszczuk

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie

  tel.: 81 854 25 83

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny