Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne – na co zwrócić szczególną uwagę?

 

Wbrew pozorom zaburzenia psychiczne należą do najczęstszych problemów zdrowotnych, chociaż nie zawsze osoby na nie cierpiące korzystają z pomocy lekarskiej.

 

Oto objawy, na które warto zwrócić uwagę:

 • Wyraźna i niezrozumiała zmiana w usposobieniu czy funkcjonowaniu: przerwanie nauki, zerwanie kontaktów z otoczeniem, wycofanie się z życia, myśli samobójcze

 • Zaburzona koncentracja uwagi, problemy ze skupieniem myśli

 • Problemy z zapamiętywaniem

 • Doznania słuchowe, wzrokowe, czuciowe, smakowe występujące bez odpowiedniego bodźca

 • Przekonania niezgodne z prawdą, dotyczące np. prześladowania, bycia obserwowanym przez przypadkowe osoby

 • Zmiany nastroju: przygnębienie, rozdrażnienie, nastrój radosny nieadekwatnie do sytuacji, nadmierna chwiejność, huśtawka nastroju, zobojętnienie, nieuzasadniona agresja

 • Spowolnienie lub pobudzenie ruchowe

 • Spadek energii lub jej nadmiar

 • Lęk, niepokój, obawa, niepewność, zdenerwowanie

 • Pojawiające się natrętnie, wbrew woli myśli lub przymus wykonywania pewnych czynności

 • Zaburzenia snu: płytki sen, bezsenność, zbyt długi sen w ciągu doby

 • Zaburzenia apetytu: nadmierny lub jego brak, spadek apetytu prowadzący do chudnięcia

 • Problemy z podaniem swoich danych, aktualnej daty, daty urodzenia

 • Przekonanie o ciężkiej chorobie, której lekarze nie są w stanie rozpoznać

 • Brak poczucia choroby, zaprzeczanie jej objawom, pomimo wyraźnego pogorszenia funkcjonowania obserwowanego przez otoczenie

 

Przyczyny zaburzeń psychicznych


1. przyczyny somatogenne - zaburzenia organiczne (pochodzenia cielesnego):
choroby mózgu, zmiany w tkance mózgowej (blizny, nacieki), zaburzenia przewodnictwa nerwowego.
2. przyczyny psychogenne (wywodzą się z samych przeżyć) - zaburzenia paranoiczne, reaktywne, nerwicowe, psychosomatyczne, osobowości.
3. przyczyny endogenne (nieznane czynniki tkwiące w organizmie chorego - dziedziczenie, kondycja psychiczna, nieznany proces chorobowy) - zaburzenia schizofreniczne i afektywne

Inną ważną grupą przyczyn powodujących zaburzenia psychiczne są:

    * uzależnienia (toksykomanie, nałogi)
    * uzależnienie od alkoholu

 

Choroby psychiczne dzielimy na:

zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi
zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych (alkoholizm)
schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (schizofrenia)
zaburzenia nastroju (depresja)

zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (bulimia, lęki nocne)
zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (osobowość dyssocjalna, zaburzenia preferencji seksualnych)
upośledzenia umysłowe (niepełnosprawność intelektualna)
zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
zaburzenia psychiczne bliżej nie określone

Jeśli obserwujesz u siebie lub u kogoś z twojego otoczenia niepokojące objawy utrzymujące się przez dłuższy czas zgłoś się po fachową pomoc! Im szybciej, tym lepiej!


Możesz liczyć na pomoc ze strony:

 

Generalnie wyróżnia się dwie polarne wobec siebie metody leczenia zaburzeń psychicznych. Są to:

 

 • leczenie farmakologiczne – inaczej określane jako leczenie objawowe, bowiem zażywane medykamenty mają zredukować patologiczne symptomy chorobowe, jak: zaburzenia nastroju, chwiejność emocjonalna, stany lękowezaburzenia świadomości, bezsenność, euforyczny nastrój itp.;

 

          Opracowała: psycholog Ewa Derecka

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny