Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie powstał w 2004 roku.

Przeznaczony jest dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Lubartów i powiatu lubartowskiego.

Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

Dom zatrudnia wykwalifikowaną kadrę: psychologa, pedagoga, lekarza psychiatrę, pielęgniarkę, pracownika socjalnego, fizjoterapeutę, terapeutów i instruktorów terapii, wspieranych przez wolontariuszy i przyjaciół Domu.

W razie potrzeby istnieje możliwość skorzystania z konsultacji i porad lekarza psychiatry.


Realizowane przez nas zadania służą:

- utrzymaniu i poprawnemu funkcjonowaniu naszych uczestników w ich środowisku rodzinnym i społecznym poprzez podtrzymanie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego życia oraz kształtowanie akceptowanych przez otoczenie zachowań i relacji interpersonalnych.

- podnoszeniu poziomu umiejętności związanych ze współżyciem społecznym, gospodarowaniem pieniędzmi, załatwianiem spraw poza domem i placówką, w tym spraw urzędowych.

- motywowaniu do poszukiwania pracy

- rozwijaniu zdolności, umiejętności jak również indywidualnego potencjału uczestnika poprzez zajęcia w pracowniach terapeutycznych


Celem działalności placówki jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym z racji swojej niepełnosprawności trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem.

Działania przez nas podejmowane służą utrzymaniu i poprawnemu funkcjonowaniu naszych uczestników w ich środowisku rodzinnym i społecznym poprzez podtrzymanie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego życia oraz kształtowanie akceptowanych przez otoczenie zachowań i relacji interpersonalnych.

Oparcie to dotyczy w szczególności partnerskiej rady i pomocy w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, gospodarowaniem pieniędzmi, załatwianiem spraw poza domem, aktywnym spędzaniem wolnego czasu, motywowaniem do pracy poprzez wykorzystanie posiadanych umiejętności, utrzymaniem kontaktów z rodziną i przyjaciółmi.

Proponowany program wspierająco - aktywizujący pomaga uczestnikom rozwijać jak największy stopień autonomii oraz wspierać środowisko rodzinne.
Głównym celem terapii w ŚDS w Lubartowie jest zatem kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności, trening w sposobie życia zbliżonym do zwyczajowych norm.


Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje szeroki wachlarz zajęć o charakterze wspierającym, aktywizującym, edukacyjnym i integracyjnym.
W miarę możliwości oraz posiadanych środków finansowych zapewniamy dowóz do placówki osobom mającym trudności w poruszaniu się. Uczestnicy mają też możliwość skorzystania z prysznica i pralki automatycznej. Codziennie oferujemy gorący posiłek (przygotowany w ramach zajęć terapeutycznych), pomagamy uczestnikom w załatwianiu spraw urzędowych oraz w poszukiwaniu pracy.

Dla osób lubiących aktywne spędzanie czasu organizowane są wyjazdy o różnym charakterze, wyjścia do kina, galerii, a także wycieczki i kilkudniowe rajdy rowerowe po okolicy. Proponujemy spacery, wycieczki piesze, autokarowe i rowerowe, a także szereg imprez integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych, spotkań z uczestnikami placówek o podobnym profilu. Do naszej tradycji należy organizowanie uroczystości z okazji świąt i imprez okolicznościowych.

Atutem naszego ośrodka jest duży plac z miejscem na ognisko,pikniki, spacery i imprezy sportowe i integracyjne.

O przedsięwzięciach placówki wraz z personelem współdecyduje Samorząd Uczestników.


W naszej placówce zajęcia odbywają się w pracowniach: aktywizacji ruchowej, poznawczo - edukacyjnej, stolarsko – mechanicznej, zaradności życiowej, rewalidacji indywidualnej, kulinarnej, plastycznej, komputerowej oraz w świetlicy.

Ponadto istnieje możliwość korzystania z:

  • zajęć kulturalno - rekreacyjnych (gry, zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe tj. Andrzejki, Wigilia Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Walentynki, wspólne wycieczki itp.);
  • zajęć treningowych ( trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności praktycznych, kulinarny, lekowy, budżetowy, higieniczny – w placówce istnieje możliwość skorzystania z prysznica oraz pralki automatycznej);
  • zajęć aktywizujących ruchowo (zajęcia gimnastyczne, aerobik, ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym, zabawy ruchowe, zajęcia muzyczno - rytmiczne itp.);
  • poradnictwa psychologicznego i psychoedukacji (indywidualne konsultacje z psychologiem dla uczestników oraz ich opiekunów, indywidualne poradnictwo psychiatry, psychoedukacja, trening lekowy, zajęcia relaksacyjne).

 

 

O Nas...

Utworzono dnia 17.02.2015, 21:17

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny