Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna

 

Niepełnosprawność intelektualna jest stanem a nie chorobą, skutkiem uszkodzenia lub/i nieprawidłowej budowy mózgu, występującą od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa.

Przyczyny niepełnosprawności:

 • wady genetyczne

 • zażywanie przez matkę w okresie ciąży środków psychoaktywnych

 • przebyte przez matkę w trakcie ciąży choroby wirusowe

 • przebyte choroby zakaźne układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowych)

 • urazy okołoporodowe

Bardzo ważnym jest:

 • wspomaganie rozwoju ruchowego, poznawczego, społecznego

 • wspieranie procesu edukacji i wychowywania

 • jak najwcześniejsza rehabilitacja i terapia

 • umożliwienie prowadzenia normalnego życia z formami aktywności dostosowanymi do wieku w kontakcie z rówieśnikami

 • wspieranie w samodzielności i niezależności

Główny problem niepełnosprawności to ograniczenie zdolności poznawczych, czyli utrudnione spostrzeganie, uwaga, pamięć i myślenie, rozumienie. Stąd trudności w uczeniu się, zdobywaniu wiedzy i umiejętności, w tym społecznych.

Czym jest obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego?

Obniżenie funkcji intelektualnych pozwalają stwierdzić odpowiednio dobrane testy inteligencji m.in. Wechslera (WAIS – R). O obniżeniu funkcji mówimy, gdy zbadany iloraz inteligencji wynosi poniżej 70 punktów.

55 – 69 punktów: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim. Poziom intelektualny charakterystyczny dla 9-12 roku życia. Ta forma deficytu stanowi najwięcej, bo około 85% rozpoznań. Osoby te spostrzegają wolniej, mniej dokładnie i w węższym zakresie. Posiadają słabszą pamięć, ich wyobrażenia są mniej dokładne. Nie rozumieją wielu słów, zwłaszcza określających przedmioty oraz bardzo złożonych i skomplikowanych zjawisk. Mają trudności w wyrażaniu swoich myśli i rozumieniu wypowiedzi innych osób. Często nie potrafią wykrywać istotnych różnic i podobieństw między przedmiotami. Powoduje to u nich trudności w wydawaniu sądów i wyciąganiu wniosków. Występują deficyty lub upośledzenie zdolności przystosowania przynajmniej w dwóch spośród wymienionych dziedzin:

 • porozumiewania się

 • zaradności osobistej

 • prowadzenia domu

 • stanowienia o sobie

 • umiejętności interpersonalnych

 • korzystania ze źródeł wsparcia społecznego

 • możliwości uczenia się, pracy, wypoczynku, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo

40 - 54 punktów: niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym. Funkcjonowanie intelektualne na poziomie 6-9 roku życia. Częstotliwość występowania to około 10% z wszystkich typów upośledzenia. W okresie przedszkolnym istnieją trudności z nabywaniem reguł społecznych, a także niezręczność fizyczna, powolny rozwój motoryczny. Osoby te mogą nabywać umiejętności samoobsługowe, rozwinąć umiejętności komunikowania się oraz uczenia się. Wiele dorosłych osób będzie potrzebować wsparcia społecznego w swoim codziennym życiu.

25 – 39 punktów: niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym. Poziom rozwoju 3-6 latka. Około 4-5 roku życia zauważalne spóźnienie rozwoju psychofizycznego. Osoby te mogą opanować samoobsługę, przy stałej opiece mogą nauczyć się prostych czynności domowych, ale nie są zdolne do wyuczenia zawodu. Potrzebują stałej opieki.

Poniżej 25 punktów: niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim. Poziom funkcjonowania odpowiadający maksymalnie 3 roku życia. Występują poważne ograniczenia w zakresie samoobsługi, kontrolowania zwieraczy, ciężkie wady neurologiczne i fizyczne, komunikowania się i poruszania się. Osoby przez całe życie wymagają opieki.

Nie sposób przedstawić wszystkich zaburzeń rozwoju związanych z niepełnosprawnością intelektualną. Warto jednak zwrócić uwagę na podstawowe ich grupy oraz kilka przykładowych jednostek:

 

 1. Zaburzenia warunkowane genetycznie:

 2. Całościowe zaburzenia rozwoju:

 3. Autyzm dziecięcy

 4. Zespół Retta

 5. Padaczki

 6. Mózgowe Porażenie Dziecięce

 7. Wady wrodzone mózgu

 8. Stany po urazach czaszkowo-mózgowych

 9. Embrionopatia poróżyczkowa

 10. Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii

 11. Objawowa toksoplazmoza wrodzona

 12. Fenyloketonuria

 13. Galaktozemia

 14. Mukopolisacharydoza

 15. Zaburzenia neurologiczne:

 16. Stany po infekcjach okresu prenatalnego:

 17. Choroby metaboliczne:

 18. Inne:

 19. Fetal Alcohol Syndrome ( FAS - alkoholowy zespół płodowy)

    Opracowała: psycholog Ewa Derecka

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny