Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

pracownia poznawczo - edukacyjna

Katarzyna Świderska - terapeuta  

 

Zajęcia w pracowni prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej.

 

Do zadań pracowni należy wzbogacanie wiedzy i rozwijanie funkcji poznawczych

Głównym celem zajęć jest:

 

 • usprawnianie procesów pamięciowych, poszerzanie słownictwa i ćwiczenie wypowiadania nowych i trudnych słów oraz myśli i formułowania wypowiedzi.

 • usprawnianie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowej

 • podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności liczenia, czytania i pisania

 • elementy treningu budżetowego

 • ćwiczenie umiejętności pomiaru czasu i zarządzania czasem własnym

 • kształtowanie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się

 • ćwiczenie zachowania się w miejscach użyteczności publicznej i społecznej

 •  wzbudzenie zainteresowania nauką i zachęcanie do działania

 • motywowanie do wychodzenia z własnymi inicjatywami i pomysłami

 •  rozwijanie dociekliwości poznawczej i postawy badawczej

 •  kształtowanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń

 • kształtowanie pełnej szacunku postawy wobec świata,  drugiego człowieka i przyrody oraz odpowiedzialności za siebie i innych

 • rozwijanie świadomości edukacyjnej i ukazywanie mocnych stron uczestnika

 • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w zespole 

 • łączenie wymiaru poznawczego z dobrą zabawą - "przyjemne z pożytecznym"

 • kształtowanie i rozwijanie samodzielnego i twórczego zdobywania wiedzy

 • kształtowanie pożądanych cech osobowości i odpowiednich form zachowań

 • przekazywanie wiedzy i wdrażanie do aktywności twórczej i postawy kreatywnej

 • rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności organizacji czasu wolnego

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i przyjmowania nowych sytuacji i zmian życiowych

 • kształtowanie umiejętności sięgania do nowych źródeł informacji oraz celowego ich gromadzenia i przetwarzania.

 • kształtowanie umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w praktyce.

 • stymulowanie rozwoju intelektualnego i osobowego - gry logiczne i pamięciowe, krzyżówki, rebusy,  quizy, kalambury, itp.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny