Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedura przyjęcia

Procedura przyjęcia

do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie.


 

 

1. Wymagane dokumenty:

 

• wniosek o przyjęcie do ŚDS w Lubartowie ;

• zaświadczenia lekarskie:

 - lekarza specjalisty (psychiatry/neurologa)

 - lekarza pierwszego kontaktu ( lekarza rodzinnego);

• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.

 

Wymagane dokumenty składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

(Rozp. MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. §7 - Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586).

 

2. Przebieg procedury:

 

Pracownik socjalny macierzystego ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy i przekazuje dokumentację do PCPR w Lubartowie (ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów).

Po otrzymaniu decyzji kierującej z PCPR w Lubartowie, podpisywany jest kontrakt pomiędzy uczestnikiem a Dyrektorem ŚDS w Lubartowie.

3. Tryb odwoławczy:

 

Podany w decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów.

 

4. Podstawa prawna:

 

Podana w decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów.

 

5. Dodatkowe informacje:

 

O miejsce w placówce mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi z terenu miasta Lubartów i powiatu lubartowskiego.

 

6. Formularze: załączniki w zakładce Druki do pobrania.

 

• Wniosek o skierowanie do ośrodka wsparcia

• Zaświadczenie lekarskie – wypełnia lekarz specjalista: psychiatra / neurolog

• Zaświadczenie od lekarza rodzinnego

 

 

Dodatkowych informacji udziela nasz pracownik socjalny:

Dorota Oniszczuk

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie

  tel.: 81 854 25 83

 
 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny